Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer

De beheersstructuren

De samenwerking tussen de partners uit zich in gemeenschappelijke vergaderingen, op het niveau van het Operationele Programma via het Comité van Toezicht, of op het niveau van de deelprogramma’s via de Stuurgroepen.

Daarnaast wordt de uitvoering van het Programma verzorgd door één enkele Beheersautoriteit voor alle partners, en door een Gemeenschappelijk Secretariaat dat optreedt onder het gezag van de Programmapartners. In elk gebiedsdeel is er een leidende partner die de coördinatie van het programma binnen zijn gebied op zich neemt. Hij is in directe relatie met de andere partners van het programma.

Tevens is er de Certificatieautoriteit, eveneens gemeenschappelijk, die instaat voor het beheer en de uitbetaling van de Europese middelen aan de operatoren.

Ten slotte is er nog een Interreg-secretariaat, dat uit zes steunpunten (antennes) bestaat en dat als plaatselijke gangmaker voor het Programma optreedt.