Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek

Historiek – INTERREG III

Het programma voor grensoverschrijdende samenwerking INTERREG III France-Wallonie-Vlaanderen werd uitgevoerd in de gebieden die aan de Frans-Belgische grens palen.

Kenmerkend voor het INTERREG III-programma is het feit dat het om één programma gaat waarin een aantal vroegere programma’s gebundeld werden: de INTERREG II-programma’s Nord-Pas de Calais-West-Vlaanderen, Hainaut-Nord-Pas de Calais-Picardie en Wallonie-Champagne-Ardenne. Voor INTERREG III werd een gezamenlijke strategie opgesteld om de onderlinge samenhang te bevorderen van de acties die langs de Frans-Belgische grens uitgevoerd worden.

De strategie voor grensoverschrijdende ontwikkeling die in het kader van dit programma opgesteld werd, heeft tot doel bij te dragen aan de toenadering van de bevolking en de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten te bevorderen. Dit gebeurt door interventies op het vlak van gezondheid, transport, diensten, opleiding, economie, ICT, technologische vernieuwing,…
Een tweede doelstelling is het stimuleren van de duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensgebieden. Om dat te bereiken worden op gecoördineerde wijze aanzienlijke inspanningen geleverd op een pertinente territoriale schaal, in de domeinen leefmilieu, toeristische of culturele ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Het programma liep in de periode 2000-2006 en genoot via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een Europese financiële bijdrage van in totaal 88,7 miljoen euro voor de 3 deelprogramma’s samen.

Sinds 1 januari 2002 werden 343 dossiers behandeld in het kader van dit programma en werden 240 projecten uitgevoerd. Voor die projecten werd een bedrag van bijna 88,7 miljoen euro steun van de Europese Commissie beschikbaar gesteld, op een totale kostprijs van bijna 222 miljoen euro!
De verdeling van de middelen per thema toont aan dat er een dynamische samenwerking bestaat in twee prioritaire domeinen die samen meer dan 50% van de middelen verbruiken: toerisme, cultuur en erfgoed enerzijds, economische ontwikkeling en steun aan de technologische vernieuwing anderzijds.

INTERREG III France-Wallonie-Vlaanderen in enkele cijfers …

INTERREG betekent:
 • 2.080 operatoren die bewustgemaakt werden;
 • 116.143 ondernemingen die bewustgemaakt werden;
 • 391 grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden inzake economische ontwikkeling die opgericht werden;
 • 41 grensoverschrijdende expertisecentra inzake R&D die opgericht of versterkt werden
Maar ook:
 • 1.441 gezamenlijke culturele evenementen die uitgevoerd werden;
 • 1.253.113 personen die bewustgemaakt werden over het milieu;
 • 220 gezamenlijke toeristische producten die gecreëerd werden.
En ook:
 • 327 acties inzake gezondheidspreventie die uitgevoerd werden;
 • 10.937 personen die een opleiding kregen om werk te vinden;
 • 185.517 personen die geïnformeerd werden over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
 • 1.000 banen die gecreëerd werden.

Enkele projectvoorbeelden ...