Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Interreg IV in de EU

INTERREG IV IN DE EUROPESE UNIE

De Commissie heeft het statuut van de territoriale samenwerking gewijzigd. Die samenwerking wordt een volwaardige doelstelling in het nieuwe cohesiebeleid; ze wordt binnen dat beleid erkend als een strategische doelstelling van de Europese integratie en moet, net zoals de doelstellingen ‘convergentie’ en ‘regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid’ bijdragen tot de economische en sociale cohesie binnen Europa.

De eisen inzake duurzame ontwikkeling vormen dus een rechtstreekse voorwaarde voor de uitvoering van de nieuwe programma’s en de subsidieerbaarheid van de projecten.

In overeenstemming met de communautaire strategische richtsnoeren, moet Doelstelling 3 ‘Europese Territoriale Samenwerking’ een evenwichtige, harmonieuze en duurzame ontwikkeling van het Europese grondgebied bevorderen, op de vier volgende terreinen: economie, welzijn, cultuur en milieu.

Doelstelling 3 moet de samenwerking ondersteunen tussen de diverse onderdelen van het grondgebied rond kwesties die van communautair belang zijn en ze moet eveneens:
  • bijdragen tot de economische en sociale integratie van de grensoverschrijdende zones die zich voor problemen gesteld zien die gemeenschappelijke oplossingen vereisen;
  • de economische groei en het scheppen van banen ondersteunen;
  • het concurrentievermogen van de grensoverschrijdende regio versterken;
  • de grensoverschrijdende identiteit versterken in het kader van het Europese burgerschap.
Deze nieuwe programmaperiode vormt een vervolg op de uitvoering van de Programma’s INTERREG I (1991-1993), INTERREG II (1995-1999) en INTERREG III (2000-2006).

In de nieuwe programmaperiode 2007-2013 bestaat INTERREG IV uit drie afzonderlijke onderdelen: