Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CONTACTGEGEVENS >  De Beheersautoriteit

De Beheersautoriteit

De uitvoering van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen wordt beheerd door één enkel beheersorgaan, dat de ‘Beheersautoriteit’ wordt genoemd.

Het Waalse Gewest werd door de Programmapartners aangesteld om die rol te vervullen.

U kunt contact opnemen met de Beheersautoriteit op het volgende adres:

Beheersautoriteit van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen
Wallonie - Bruxelles International
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
Tel. : +32-(0)2.421.82.11
Fax : +32-(0)2.421.87.63
Mail : wbi@wbi.be