Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Een project indienen

Hoe dien ik een INTERREG IV - project in ?Toch willen we hier alvast enkele principes aangeven die nageleefd moeten worden door elke organisatie die een project wenst in te dienen in het kader van dat programma:
  • het is beslist nodig dat het project ingediend wordt door ten minste twee operatoren (een Franse en een Waalse of een Franse en eenVlaamse); tripartiete projecten die in een deel of het geheel van de drie betrokken gebieden plaatsvinden (Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen) moeten zelfs door drie operatoren (een Franse, een Waalse en een Vlaamse) ingediend worden;
  • om in aanmerking te komen voor het INTERREG-programma moet het project een uitgesproken grensoverschrijdende meerwaarde hebben;
  • het project moet plaatsvinden in het Programmagebied;
  • de financiële bijdrage van het INTERREG-Programma is beperkt tot 50%.

Elk ingediend project wordt onderzocht en ter goedkeuring aan de Stuurgroep voorgelegd. Die Stuurgroep is, al naargelang het geval, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse Franse, Waalse en Vlaamse partnerautoriteiten van het Programma. 

 De praktische handleiding voor de projectdragers

De juiste regels voor het indienen van een project in het kader van het Operationele Programma INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen worden duidelijk gemaakt in een praktische handleiding voor de projectdragers.

De praktische handleiding legt op volledige en uitvoerige wijze aan de instellingen en operatoren uit welke procedure gevolgd moet worden vanaf de uitwerking van een project tot de voltooiing ervan. Dat gebeurt aan de hand van diverse documenten die gedownload kunnen worden.Wenst u advies? Hulp?

Het Interreg-team heeft zes steunpunten die werkzaam zijn in het veld. Het is er om u te helpen bij het opzetten van uw project, bij het zoeken naar een partner, enz.FAQ

Deze lijst met recent gestelde vragen zal u toelaten om antwoorden te vinden op bepaalde vragen die u zich zou stellen.Wilt u meer weten over de wettelijke basis van INTERREG IV?

Ga dan naar onze rubriek referentiedocumenten