Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Strategische Projecten 2010


Op donderdag 30 september, tijdens een ceremonie onder leiding van de heer Rudy Demotte, minister-president van de Waalse Regering, kregen 4 toonaangevende projecten van het Europese INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen het label “Strategisch Project 2010” van het programma toegekend. De projecten werden uitgekozen wegens hun grote impact op het grensoverschrijdende grondgebied en zijn inwoners, hun innovatieve aard en hun duurzame benadering, het blijvende karakter van de acties evenals de resulterende verspreiding van kennis of vaardigheden, binnen en buiten de doelgroep.


Het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen is een van de 52 programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking in de periode 2007-2013. Het INTERREG IV-programma in zijn geheel omvat drie luiken (grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking) en beschikt over een budget van 8,7 miljard euro, of 2,5 % van de globale enveloppe van het Cohesiebeleid van de Europese Unie.


Prijsuitreiking in het stadhuis van Doornik


De prijsuitreiking aan de verantwoordelijken van de 4 projecten onder de noemer “Ambassadeurs van het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen” vond plaats in het stadhuis van Doornik. De stad ligt midden in het samenwerkingsgebied van het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen en vormt een van de drie pijlers van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Ze staat dan ook als geen ander symbool voor de grensoverschrijdende dynamiek.


De heer Jean-Paul Bachy, voorzitter van de Regionale Raad van Champagne-Ardenne, overhandigde een prijs aan de promotoren van de projecten Cosantran, Cosanwalfran en Cosanvlaamsfran, bedoeld om grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s rond gezondheidszorg te organiseren en te structureren met het oog op een betere toegankelijkheid tot kwalitatieve zorgverlening voor de betroffen inwoners.


De bezielers van het project Vis-à-Vis, met als doel een professionalisering van de sector van de feestelijke populaire muziek in het grensoverschrijdende gebied West-Vlaanderen/Noord-Frankrijk, kregen hun onderscheiding uit handen van mevrouw Marleen Titeca-Decraene, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen bevoegd voor externe relaties en Europese programma’s.


De heer Jean-Jacques Thomas, eerste vicevoorzitter van de Algemene Raad van het Departement Aisne, reikte een prijs uit aan de initiatiefnemers van het project CTE-GO-KMO (Grensoverschrijdend Ondernemerscentrum voor kmo’s), dat advies en begeleiding geeft aan kmo’s bij het ontwikkelen van hun grensoverschrijdende activiteiten via gemeenschappelijke of nabije acties.


De drijvende krachten achter de projecten Transactua, Transit en Transpuls, bedoeld om door middel van tv-uitzendingen het samenhorigheidsgevoel in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik te versterken en de onderlinge kennis van die drie regio’s te verbeteren (vooral op economisch en cultureel vlak), ontvingen hun prijs uit handen van de heer Rudy Demotte, minister-president van de Waalse Regering.
Laureaten Strategisch project 2010


 Persbericht (2780 Kb)