Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Strategische projecten 2012

Prijsuitreiking van de "Strategische Projecten 2012"Meer dan 170 personen hebben op woensdag 14 november 2012 de Prijsuitreiking voor de “Strategische Projecten 2012” van het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen bijgewoond in het Concertgebouw in Brugge.

 


Een overzicht van de vijf "Strategische Projecten 2012"
Of ze nu van preventieve, culturele of ecologische aard zijn, deze strategische projecten zullen het mogelijk maken om voor de grensoverschrijdende gebieden een echte identiteit te creëren, via een gemeenschappelijk beheer van deze gebieden en omdat ze het gevoel van de burgers dat ze allemaal tot één groot gebied behoren, versterken. Ook zullen ze de economische ontwikkeling van de desbetreffende regio’s bevorderen.


Inderdaad, de bekroonde projecten :

  • hebben een belangrijke impact op de bevolking van de grensoverschrijdende zone
  • hebben een stevig grensoverschrijdend gebiedsbeheer tot stand gebracht
  • kaderen in een langetermijnbeleid en is niet afhankelijk van Europese financiële steun
  • creëren nieuwe synergieën vanuit bestaande initiatieven om zodoende het potentieel van de grensoverschrijdende zone beter te ontwikkelen
  • kunnen overgenomen worden door andere programma’s en aangepast worden aan andere Europese grenzen
  • genereren rijkdom voor het welzijn van allen, en niet alleen voor zijn eigen profijt.
  • De betrokken projectpartners delen hun kennis en deskundigheid.
Als het om veiligheid gaat, behoor je niet tot een bepaald land maar tot een bepaald risicogebied. Ook is het tegenwoordig helemaal niet van belang welke nationaliteit de hulpverlener heeft, maar is het de snelheid waarmee je geholpen wordt, die telt. Daarom hebben de partners van het project ‘Apport’ de handen ineen geslagen om op die manier beter te kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen.
Vanuit het project ‘Cobalt’ is FRANEL ontworpen, een webplatform dat toegankelijk is voor iedereen die Frans of Nederlands wil leren. Dit platform werd ontwikkeld in de grensoverschrijdende regio Rijsel-Kortrijk-Doornik, waar het voor de sociaal-economische ontwikkeling van essentieel belang is om de taal van de buren te kunnen spreken. Het FRANEL-platform draagt bij tot een betere kennis van de taal, tot een betere interculturele communicatie en tot innovatie in het taalonderricht.
Landbouw neemt veel ruimte in beslag en bepaalt daarom in belangrijke mate de kwaliteit van het milieu op het platteland. Landbouw is een van de grote pijlers van de duurzame ontwikkeling en deze sector speelt een grote rol op sociaal-economisch gebied. Sinds 2009 hebben 110 landbouwers die deelnemen aan het project ‘DurAgr’ISO 14001’ voor een duurzame aanpak gekozen.
Het project ‘Distance Zéro’ is de uitdaging aangegaan om arbeidsmarkt en opleiding op elkaar af te stemmen. In Wallonië en Champagne-Ardenne werden grensoverschrijdende studies uitgevoerd die tot doel hadden de behoeftes aan arbeidskrachten te analyseren in acht beroepsgebieden, die vooraf door het project geselecteerd werden. Op basis van die studies werden zes opleidingen ontwikkeld, die hoofdzakelijk voor werkzoekenden bedoeld zijn.
Het project ‘Leiestreek, van bron tot monding’, is een samenwerking tussen een groot aantal partners in Noord-Frankrijk en Vlaanderen. In tien jaar tijd is de Leie de ruggengraat geworden van de toeristische projecten tussen Lisbourg en Gent, van bron tot monding. De projectpartners hebben het potentieel van deze streek ontdekt en staan open voor de diversiteit van hun buren. Op die manier zijn ze erin geslaagd om van de Leie een belangrijke toeristische bestemming te maken.