Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Fonds Microprojecten

Fonds VOOR Microprojecten

 

De belangrijkste doelstelling van het fonds voor microprojecten is het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het niveau van de naaste omgeving, en dit door de toegang tot Europese fondsen te « democratiseren » en door een eenvoudig samenwerkingskader te bieden dat beter aangepast is aan bijvoorbeeld verenigingen of kleine gemeenten.

 

Het fonds steunt initiatieven via een integrale financiering van maximaal €20.000 per project. Op deze manier kunnen ook structuren met beperkte middelen de taalkundige en culturele rijkdom van de grenszone ontdekken en leren van elkaar. 

Ontdek het Fonds voor Microprojecten op video !Coördinator - Fonds voor Microprojecten

Provincie West-Vlaanderen

Directie Externe Relaties, Europese Programma’en Gebiedsgerichte Werking

Mevrouw Sylvianne Daenekindt

Koning Leopold - laan, 41

B - 8200 SINT - ANDRIES

Tel. +32-(0)50.40.34.19

E-mail: sylvianne.daenekindt@west-vlaanderen.be