Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Strategische projecten 2013

Prijsuitreiking van de "Strategische Projecten 2013"

Bijna 400 personen hebben op dinsdag 8 oktober 2013 de Prijsuitreiking voor de “Strategische Projecten 2013” van het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen bijgewoond in bioscoop IMAGIX in Bergen.


Een overzicht van de "Strategische Projecten 2013"

Of ze nu van preventieve, culturele of ecologische aard zijn, deze strategische projecten zullen het mogelijk maken om voor de grensoverschrijdende gebieden een echte identiteit te creëren, via een gemeenschappelijk beheer van deze gebieden en omdat ze het gevoel van de burgers dat ze allemaal tot één groot gebied behoren, versterken. Ook zullen ze de economische ontwikkeling van de desbetreffende regio’s bevorderen.

Inderdaad, de bekroonde projecten :

  • hebben een belangrijke impact op de bevolking van de grensoverschrijdende zone
  • hebben een stevig grensoverschrijdend gebiedsbeheer tot stand gebracht
  • kaderen in een langetermijnbeleid en is niet afhankelijk van Europese financiële steun
  • creëren nieuwe synergieën vanuit bestaande initiatieven om zodoende het potentieel van de grensoverschrijdende zone beter te ontwikkelen
  • kunnen overgenomen worden door andere programma’s en aangepast worden aan andere Europese grenzen
  • genereren rijkdom voor het welzijn van allen, en niet alleen voor zijn eigen profijt.
  • De betrokken projectpartners delen hun kennis en deskundigheid.


TANDEM

Het project ‘TANDEM’ stimuleert, concretiseert en bevordert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de kenniswereld en de industrie. Er worden ‘tandems’ tot stand gebracht tussen kenniscentra, ondernemingen en expertisecentra, met als doel de ondernemingen te ondersteunen in hun streven naar innovatie.


DE METROPOLE UNIVERSITEIT

De partners van het project ‘DE METROPOLE UNIVERSITEIT’ hebben zich verenigd om kennis- en ervaringsuitwisselingen te stimuleren tussen docenten en studenten van de Frans-Belgische grensoverschrijdende zone en om op die manier de samenwerking en de mobiliteit van de onderzoekers tussen de buurlanden te bevorderen.


PHYTOBIO

De partners van het project ‘PHYTOBIO’ hebben zich verenigd om een alternatief te vinden voor het gebruik van chemische producten in de landbouw. Ze hebben een nieuwe reeks milieuvriendelijke fytosanitaire producten ontwikkeld.