Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Een project indienen >  Referentiedocumenten

Referentiedocumenten

Er zijn twee soorten referentiedocumenten die van nut zijn voor het INTERREG VI-Programma:
  • de praktische instrumenten en specifieke documenten voor het beheer en de uitvoering van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen;
  • de wettelijke en reglementaire basis van de Europese Commissie.

 

 

Praktische instrumenten en specifieke documenten voor INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen

 

Operationeel programma

 

Het operationele programma beschrijft de voorwaarden om een project in te dienen en legt de strategie vast per deelprogramma, prioriteit en operationele doelstelling. Het is het ‘kader’-referentiedocument waar elk INTERREG-project noodzakelijk aan moet voldoen. 

 

Officieel logo van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen

 

Stuur uw vraag rechtstreeks per e-mail: Gemeenschappelijk Secretariaat of Interreg-secretariaat

 

 

 

Officieel logo van de Europese Unie

 

Logo

 

 

 

Wettelijke en reglementaire basis

 

Het INTERREG-Programma wordt medegefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

In dit kader zijn er een aantal reglementaire bepalingen van toepassing op de uitvoering van een INTERREG-project.

 

Hieronder vindt u de meest gebruikte verordeningen: