Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CONTACTGEGEVENS >  Het Gemeenschappelijk Secretariaat

Het Gemeenschappelijk Secretariaat

Bij het uitvoeren van die taken wordt de Beheersautoriteit ondersteund door een ‘Gemeenschappelijk Secretariaat’ in de vorm van een VZW, dat samengesteld is uit de Programmapartners.

De contactgegevens van het Gemeenschappelijk Secretariaat zijn:

Gemeenschappelijk Secretariaat van het INTERREG IV-Programma
France-Wallonie-Vlaanderen’ vzw
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 NAMUR
Tel. : +32-(0)81.24.94.10
Fax : +32-(0)81.24.94.19
Mail : info@interreg-fwvl.org