Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Resultaten

ENKELE SLEUTELCIJFERS

 

Op 31 december 2013, heeft het INTERREG IV-Programma Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen toegelaten om:

 • Het creëren of behouden van 1.231 banen;
 • De uitvoering van 3.065 geïntegreerde grensoverschrijdende acties voor het behoud van de biodiversiteit ;
 • Het opzetten van 1.611 gemeenschappelijke acties voor het beheer van natuurgebieden;
 • Het ontwikkelen van 12.220 sensibiliseringsacties over het milieu;
 • De uitvoering van 272 specifieke acties op het gebied van gelijke kansen of voor gediscrimineerde/kwetsbare groepen ;
 • Het ontwikkelen van ruim 356 acties tot bevordering van de tweetaligheid langs de grens, waarbij ruim 39.120 personen bereikt worden.


DE RESULTATEN ...

 

Op 31 december 2013 hadden de selectiecomités 197 projecten aanvaard die mee door het EFRO worden gefinancierd, voor een totaal van 138 miljoen euro, ofwel het volledige budget dat beschikbaar was voor de periode 2007-2013.

 


Op 31 december 2013 werd aan respectievelijk 67 en 57 projecten 90,7 miljoen euro toegekend voor economische ontwikkeling en ruim 104,4 miljoen euro voor toerisme en cultuur. Van de budgetten voor grensoverschrijdende diensten aan de bevolking en grensoverschrijdend gebiedsbeheer werd 35,4 miljoen euro en 50,6 miljoen euro toegekend aan respectievelijk 33 en 40 projecten.Economische ontwikkeling en technologische vernieuwing

 • 393 samenwerking tussen expertisecentra werden door het Programma op gang gebracht en ondersteund;
 • 1.853 sensibiliseringsacties en 1.869 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd;
 • 113 acties tot promotie van de zone op internationale niveau werden gerealiseerd. 


Werkgelegenheid en opleiding

 

 • 1.211 informatieacties over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt werden tot stand gebracht;
 • 804 grensoverschrijdende opleidingssessies werden georganiseerd. 


Toeristische ontwikkeling

 

 • 327 specifieke acties werden uitgevoerd om het aanbod aan grensoverschrijdende toeristische producten te structureren;
 • 476 promotieacties werden opgestart. 


Cultuur

 

 • ruim 2.933 culturele acties werden gezamenlijk uitgevoerd;
 • 1.103 acties tot professionalisering (uitwisselingen, samenwerking, …) werden uitgevoerd voor personen die beroepsmatig actief zijn in de culturele sector.


Gezondheid en dagelijks leven

 

 • 463 acties werden gerealiseerd om het gezondheidsaanbod te optimaliseren ;
 • ruim 988 activiteiten werden uitgevoerd om het grensoverschrijdende burgerschap te bevorderen (netwerkvorming van het verenigingsleven, …). 


Gemeenschappelijk beheer van het gebied en van de leefomgeving - milieu

 

 • 385 acties op het gebied van energiebesparing;
 • 409 acties betreffende het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke hulpmiddelen (risicobeheer, natuurgebieden, …);
 • 556 geïntegreerde acties met het oog op de reductie van het energieverbruik;
 • 132 acties werden uitgevoerd ten gunste van de productie van hernieuwbare energie;
 • 115 acties werden uitgevoerd op het gebied van risicopreventie (overstromingen,…);
 • 878 acties in verband met de bescherming van het landschap.


Meer informatie

 

Meer informatie over de acties die uitgevoerd worden, is te vinden in het INTERREG IV-compendium of in de operationele samenvattingen van het Programma. 

Fiche per streek

 

De regionale fiches belichten de acties die sinds 2007 uitgevoerd worden in de verschillende zones van het Programma.