Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Strategie

DE AANPAK

De algemene doelstelling van het programma wordt als volgt geformuleerd:

“De potentialiteiten van de grensoverschrijdende samenwerkingszone in synergie brengen om een duurzame, gecoördineerde en geďntegreerde ontwikkeling van de betrokken regio’s te bevorderen, ten voordele van de grensbevolking”.

De strategische prioriteiten

Deze prioriteiten vormen het geraamte van het programma. Elke prioriteit bestaat uit meerdere operationele doelstellingen, die hieronder gepresenteerd worden.

1. De economische ontwikkeling van de zone bevorderen via een coherente en geďntegreerde grensoverschrijdende aanpak.

Operationele doelstellingen:
  • Het economische groeipotentieel en het grensoverschrijdende innovatiepotentieel stimuleren en versterken;
  • De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt versterken;
  • De economische identiteit van de grensoverschrijdende zone ontwikkelen en internationaliseren.
2. De identiteit van het grensoverschrijdende gebied ontwikkelen en promoten via cultuur en toerisme.

Operationele doelstellingen:
  • Een geďntegreerd toeristisch aanbod ontwikkelen en professionaliseren;
  • De grensoverschrijdende culturele rijkdommen vermeerderen en valoriseren.
3. Het gevoel tot een gemeenschappelijk gebied te behoren, versterken door het aanbod aan grensoverschrijdende diensten te verbeteren en de toegang ertoe te vergemakkelijken.

Operationele doelstellingen:
  • De toegang tot het aanbod aan diensten en voorzieningen inzake gezondheid en welzijn voor de grensbevolking optimaliseren;
  • Gemeenschappelijke en geďntegreerde acties voeren op het vlak van het grensoverschrijdende dagelijkse leven.
4. Het gemeenschappelijke beheer van het gebied stimuleren door de duurzame, gecoördineerde en geďntegreerde ontwikkeling van het leefklimaat.

Operationele doelstellingen:
  • De natuurlijke hulpmiddelen en het leefklimaat gezamenlijk beheren en benutten in een perspectief van duurzame ontwikkeling;
  • Een gezamenlijke aanpak ontwikkelen inzake het beheer van het stedelijke en landelijke gebied;
  • Duurzame grensoverschrijdende plattelandsactiviteiten ondernemen en promoten.