Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek >  Programma INTERREG II Wallonie/Champagne-Ardenne

Programma INTERREG II Wallonie/Champagne-Ardenne

De eerste programmaperiode van INTERREG (1991-1993)


In het kader van INTERREG I, hebben het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, de Franse Staat, de Conseil Régional de Champagne-Ardenne en de Conseil Général des Ardennes een grensoverschrijdende samenwerking opgezet onder de benaming INTERREG ARDENNES.
De Europese Unie nam op 3 april 1992 een beslissing over het samenwerkingsprogramma Interreg I tussen Wallonië en Champagne-Ardenne. Tijdens dat programma werden 42 verschillende projecten gerealiseerd in de meest uiteenlopende domeinen, bijvoorbeeld economische ontwikkeling, landbouwontwikkeling, ontsluiting door middel van wegen, beroepsopleiding, toerisme, milieu, promotie van het imago van de zone.
Het budget voor het programma INTERREG ARDENNES omvatte een bedrag van bijna 15 miljoen euro en het bracht een proces van grensoverschrijdende betrekkingen en samenwerking op gang, dat tot dan toe onbestaand was, in tegenstelling tot wat het geval was in andere regio’s, waarvan de grenzen veel meer doordringbaar waren.

Het Programma INTERREG II (1995-1999)

De Waalse en Ardense overheden waren zich bewust van de noodzaak om de inspanningen die dankzij INTERREG I op gang waren gekomen, voor te zetten. Ze hebben bijgevolg met de steun van de Europese Unie een tweede programma opgezet voor de periode 1995-1999.
Het Operationele Programma INTERREG II WALLONIE / CHAMPAGNE-ARDENNE werd door de Commissie goedgekeurd op 24 april 1996 met een totaal budget van bijna 28 miljoen euro.
In totaal werden 51 projecten geselecteerd en gefinancierd, in de volgende domeinen:


1. De grensoverschrijdende economische en sociale betrekkingen
stimuleren en ontwikkelen
2. Het opleidings- en onderzoekspotentieel versterken en diversifiëren
3. De aantrekkelijkheid en het leefklimaat van de zone verbeteren
4. Technische bijstand en media-aandacht

AANTAL PROJECTEN
18

12
20
1