Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek >  Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening 

 

  

 

Een aantal gebieden in de samenwerkingszone vertonen een geografische, landschappelijke of economische continuïteit over de grens heen.

 

Het INTERREG III-programma France-Wallonie-Vlaanderen stimuleert het onderlinge overleg en kan van deze gebieden één groot samenhangend geheel maken, zodat een gezamenlijke, geïntegreerde ruimtelijke ordening mogelijk wordt.

 

Het programma biedt tevens een ideale gelegenheid om kennis en ervaring ter zake uit te wisselen.


 FEGIDI (200 Kb)

 Beauregard I & II (166 Kb)

 Een andere kijk (139 Kb)

 Emulation (123 Kb)