Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek >  INTERREG II-Programma Nord-Pas de Calais/Vlaanderen

INTERREG II-Programma Nord-Pas de Calais/Vlaanderen

Aan de basis ligt een Beleidsdaad

De lange gemeenschappelijke geschiedenis en de grensarbeid hebben ervoor gezorgd dat er reeds lang voor het bestaan van Interreg nauwe contacten bestonden tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Die contacten leidden in 1989 tot een samenwerkingsoverkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord met als doel het overleg te bevorderen en initiatieven te ontplooien op verschillende domeinen. Een jaar later ondertekenden Vlaanderen en de Région Nord-Pas de Calais een gemeenschappelijke verklaring tot samenwerking.

Het opstellen van een operationeel programma

Het INTERREG I – programma Nord-Pas de Calais/West-Vlaanderen werd uitgevoerd van 1991 tot 1994. Het operationele programma werd door de Franse en Vlaamse partners uitgewerkt en door de Commissie goedgekeurd op 3 april 1992. De uitvoering ervan werd onderverdeeld in zeven deelprogramma’s.

Het opstarten van het INTERREG I – Programma Nord-Pas de Calais/West-Vlaanderen

Nadat het Programma werd goedgekeurd door de Europese Commissie, was het mogelijk om meer dan 80 samenwerkingsprojecten te financieren. De totale Europese steun bedroeg 13,8 miljoen euro. Daarvan ging 4,1 miljoen naar West-Vlaanderen en 9,7 miljoen naar Nord-Pas de Calais.

Het INTERREG II – Programma

Vanwege het grote succes van Interreg I besloten Nord-Pas de Calais en West-Vlaanderen tot een verlenging van het initiatief in een Interreg II – programma. In 1995 ging dit programma van start om af te lopen in 1999. De projecten zelf hadden een uitlooptijd tot eind 2001.

Meer dan 80 projecten werden uitgevoerd

Het INTERREG II – Programma Nord-Pas de Calais/West-Vlaanderen heeft de realisatie van 85 grensoverschrijdende projecten mogelijk gemaakt. Dit programma werd opgebouwd rond drie doelstellingen:
  • Doelstelling 1: Economische ontwikkeling
  • Doelstelling 2: Het vergroten van de aantrekkingskracht van de grenszone
  • Doelstelling 3: Ontwikkeling van een duurzaam partnerschap
De totale Europese steun voor dit programma bedroeg 18,12 miljoen euro.

De balans

Na tien jaar INTERREG mogen we zeggen dat er een ernstig begin is gemaakt met de netwerkvorming en grensoverschrijdende samenwerking. Dat is vooral het geval in de deelgebieden milieu en toerisme.