Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek >  Dagelijks leven

Dagelijks leven
De administratieve grens tussen twee landen leidt tot verschillen die een rechtstreekse invloed hebben op het dagelijkse leven van de bevolking die er woont. Die verschillen komen vooral tot uiting op het vlak van gezondheid, veiligheid, preventie, mobiliteit en in de dienstverlening aan de bevolking in het algemeen. Op basis van die vaststelling werd besloten dat het INTERREG III-programma France-Wallonie-Vlaanderen ernaar zou streven om bij de mensen het gevoel te versterken dat ze deel uitmaken van een gemeenschappelijk gebied. Dat is de belangrijkste doelstelling van het programma, die verwezenlijkt wordt via concrete acties.


 Lingu@tic (98 Kb)

 Ursa Flandres (152 Kb)

 Form'acteurs (137 Kb)