Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Historiek >  INTERREG II Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie

INTERREG II Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie

Aan de basis ligt een beleidsdaad

Na een uitvoerige haalbaarheidsstudie die werd gerealiseerd in 1988, hebben de Franse Staat, de Région Nord-Pas de Calais, het Département du Nord en het Waalse Gewest een proces van grensoverschrijdende samenwerking op lange termijn opgestart. Op 30 mei 1989 leidde dit tot het ondertekenen van een gemeenschappelijke verklaring voor een “Programme d’Action et de Coopération Transfrontalier Européen” (PACTE). Die gemeenschappelijke verklaring vertaalde zich vanaf 1990 in de uitvoering van 9 proefprojecten.

Het opstellen van een operationeel programma

In het kader van het « Programme d’Action et de Coopération Transfrontalier Européen » werden in de loop van 1989 en 1990 tien bijeenkomsten van thematische en territoriale werkgroepen georganiseerd, die samengesteld waren uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de betrokken grenszones. Die werkgroepen hebben bijgedragen tot de uitwerking van het Operationele Programma INTERREG I, dat op 28 februari 1991 aan de Commissie werd bezorgd.

De uitvoering van het Programma INTERREG I Hainaut/Nord-Pas de Calais

Het Programma INTERREG I Hainaut/Nord-Pas de Calais werd op 3 april 1992 door de Europese Commissie goedgekeurd. Met dit programma werden 60 samenwerkingsprojecten gefinancierd, voor een totaal bedrag van ongeveer 32 miljoen euro.

Het Programma INTERREG II 1995-2001, uitgebreid met de Aisne

Steunend op de opgedane ervaring tijdens het INTERREG I-programma, hebben het Waalse Gewest, de Franstalige Gemeenschap van België, de Franse Staat, de Conseil régional du Nord-Pas de Calais, de Conseil régional de Picardie, de Conseil général du Nord en de Conseil général de l’Aisne eind 1994 bij de Europese Commissie een tweede operationele programma ingediend voor de grenszone van Belgisch Henegouwen en de Franse departementen Nord en Aisne.

Bijna 150 projecten werden uitgevoerd

Het Programma INTERREG II Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie werd goedgekeurd op 15 juli 1996. Met dit programma werden 149 projecten uitgevoerd in de meest uiteenlopende domeinen:
 • economische ontwikkeling;
 • onderzoek en technologische ontwikkeling;
 • toerisme;
 • milieu;
 • opleiding van het menselijk potentieel;
 • cultuur;
 • ruimtelijke ordening;
 • plattelandsontwikkeling;
 • nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;
 • dagelijks leven.
De balans

In 1999 vestigde de tussentijdse evaluatie van het INTERREG II-Programma Hainaut- Nord-Pas de Calais – Picardie de aandacht op de volgende zaken:
 • Het Programma INTERREG II Hainaut - Nord-Pas de Calais – Picardie wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid projecten, wat tot een werkelijke grensoverschrijdende dynamiek leidt tussen de Waalse en Franse actoren. Meer dan 300 projecten werden onderzocht en 149 daarvan werden geselecteerd. Dat komt overeen met een vastleggingspercentage van meer dan 99% van de Europese middelen;
 • Uit de onderzochte projecten bleek de rijpheid en gestructureerdheid van de betrekkingen tussen de Franse en Belgische partners. Sommigen daarvan gingen nog verder dan het Interreg-projet zelf en ontwikkelden soms contacten met andere Europese projectpartners;
 • Tot slot werd vastgesteld dat bijzondere aandacht werd besteed aan de follow-up van de projecten, via grensoverschrijdende begeleidingscomités die voor elk project twee keer per jaar bijeenkwamen en samengesteld waren uit de functioneel bevoegde overheden en uit de Interreg-secretariaten aan beide kanten van de grens. Die bijeenkomsten waren gebaseerd op een zesmaandelijks activiteitenrapport dat gezamenlijk door de Waalse en Franse partners was opgesteld.