Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  Het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen is samengesteld uit de partnerautoriteiten van het programma. Daarbij wordt erop toegezien dat er een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen is. Het comité zal een eerste keer bijeenkomen uiterlijk drie maanden na de beslissing over de EFRO-bijdrage. Vervolgens zal het Comité van Toezicht minstens één keer per jaar bijeenkomen, of meer indien nodig.

Een vertegenwoordiger van de Commissie zal met raadgevende stem deelnemen aan de werkzaamheden van het Comité van Toezicht. Het Comité van Toezicht stelt zijn huishoudelijke reglement op in het institutionele, juridische en financiële kader van de programma-autoriteiten. Het Comité van Toezicht wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de programma-autoriteiten.

a) De taken van het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht gaat na of het programma op een doeltreffende en kwaliteitsvolle manier wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de Verordeningen 1083/2006, 1080/2006 en 1828/2006.

b) Samenstelling van het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht is samengesteld uit de behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers van de volgende partners:
 • Europese Commissie;
 • Prefecturen van Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne;
 • Conseils régionaux van Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne;
 • Conseils généraux van Nord, Pas de Calais, Aisne en Ardennes;
 • Waals Gewest;
 • Franse Gemeenschap van België;
 • Vlaams Gewest;
 • Provincie West-Vlaanderen;
 • Provincie Oost-Vlaanderen;
 • Beheersautoriteit.
Daarnaast nemen aan het Comité van Toezicht de volgende leden deel, als behoorlijk gemachtigde waarnemers:
 • een vertegenwoordiger van de Certificatieautoriteit;
 • een vertegenwoordiger van de ‘Conseils économiques et sociaux’ van de Regio’s Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne;
 • een vertegenwoordiger van de Sociaal-Economisch Raad van het Vlaamse Gewest;
 • een vertegenwoordiger van Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest;
 • een vertegenwoordiger van de bevoegde diensten voor milieu en gelijke kansen binnen de leidende partnerautoriteiten;
 • een vertegenwoordiger van de grensoverschrijdende INTERREG IV-programma’s die aan het Programma France-Wallonie-Vlaanderen grenzen;
 • een vertegenwoordiger van de Auditautoriteit;
 • de vertegenwoordigers van het Gemeenschappelijk Secretariaat;
 • de vertegenwoordigers van het Interreg-secretariaat.