Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  De Partners

De Partners

Al naargelang de regionale of nationale regelgeving die op hen van toepassing is, hebben de partnerautoriteiten de volgende taken:
  • meewerken aan het vastleggen en uitvoeren van de communicatiemiddelen en de verspreiding ervan verzorgen;
  • de promotie en publiciteit van het programma verzorgen;
  • vanuit een langetermijnperspectief de nieuwe acties inzake grensoverschrijdende samenwerking identificeren;
  • een gemotiveerd, uitvoerig en gezamenlijk advies uitbrengen over de opportuniteit van de uitvoering van het project in het kader van het grensoverschrijdende onderzoek per deelprogramma;
  • nagaan of de nationale medefinanciering, die nodig is om het project uit te voeren, werd vastgelegd, en ze eventueel vastleggen;
  • de uitvoering van het project in het veld opvolgen, meer bepaald door een vertegenwoordiger op de bijeenkomsten van het Begeleidingscomité aanwezig te laten zijn.

Institutionele contacten

 

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais ( Coördinerende partner aan Franse zijde)

De heer Daniel PERCHERON

Voorzitter

Siège de Région - 151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 LILLE CEDEX

Tél. : + 33-(0)3.28.82.82.82 – Fax : + 33-(0)3.28.82.82.83

Website : http://www.nordpasdecalais.fr

 

Conseil Régional de Picardie

De heer Claude GEWERC

Voorzitter

Mail Albert 1er, 11 – BP 2616

F – 80026 AMIENS CEDEX 1

Tél. : + 33-(0)3.22.97.37.37 – Fax : + 33-(0)3.22.97.39.00

Website: http://www.cr-picardie.fr

 

Conseil Régional de Champagne-Ardenne

De heer Jean-Paul BACHY

Voorzitter

Hôtel de Région

Rue de Jéricho, 5

F - 51096 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. : + 33-(0)3.26.70.31.31 - Fax : + 33-(0)3.26.70.31.61

Website: http://www.cr-champagne-ardenne.fr

 

Préfecture du Nord-Pas de Calais

De heer Dominique HUR

Prefect

Rue Jacquemars Giélée, 2

F – 59039 LILLE CEDEX

Tél. : + 33-(0)03.20.30.59.59

Website: http://www.nord.pref.gouv.fr

 

Préfecture des Ardennes

De heer Pierre N'GAHANE 

Prefecte

Place de la Préfecture, 1

F - 08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

Tél. : + 33-(0)3.24.59.66.00

Website: http://www.ardennes.pref.gouv.fr

 

Préfecture de Région Picardie

De heer Michel DELPUECH

Prefect Rue de la République, 51

F - 80000 AMIENS

Tél. : + 33-(0)3.22.97.80.80

Website: http://www.picardie.pref.gouv.fr

 

Préfecture de Champagne-Ardenne

De heer Michel GUILLOT 

Prefect

Rue de Jessaint, 1

F – 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Tél. : + 33-(0)3.26.26.12.51

Website: http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr

 

Conseil Général du Pas de Calais

De heer Dominique DUPILET

Voorzitter

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

F - 62018 ARRAS

Tél. : + 33-(0)3.21.21.62.62

Website : http://www.cg62.fr

 

Conseil Général du Nord

De heer Patrick KANNER 

Voorzitter

Hôtel du Département

Rue Gustave Delory, 51

F - 59047 LILLE CEDEX

Tél. : + 33-(0)3.20.63.59.59

Website: http://www.cg59.fr

 

Conseil Général des Ardennes

De heer Benoît HURE

Voorzitter

Hôtel du Département

Place de la Préfecture, 1

F - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél. : + 33-(0)3.24.59.60.60 – Fax : + 33-(0)3.24.37.76.76

Website: http://www.cg08.fr

 

Conseil Général de l’Aisne

De heer Yves DAUDIGNY

Voorzitter

Hôtel du Département

Rue Paul Doumer, 2

F - 02013 LAON CEDEX

Tél. : + 33-(0)3.23.24.60.60

Website: http://www.aisne.com

 

Wallonie - Bruxelles International( Coördinerende partner aan Waalse zijde)

De heer Philippe SUINEN

Algemeen Bestuurder 

Place Sainctelette, 2

B - 1080 BRUSSEL

Tél.: + 32-(0)2.421.82.11 – Fax : + 32-(0)2.421.87.63

Mail: wbi@wbi.be Website: http://www.wbi.be

 

Fédération Wallonie-Bruxelles

Espace 27 septembre

Boulevard Léopold II, 44

B-1080 BRUXELLES

Tél. : + 32-(0)2.227.32.11 – Fax : + 32-(0)2.227.33.53

Website : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be

 

Provincie West-Vlaanderen (coördinerende partner aan Vlaamse zijde)

De Deputatie

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III laan 41

B - 8000 BRUGGE

Tél. : + 32-(0)50.40.58.61 – Fax : + 32-(0)50.40.31.06

Website : http://www.west-vlaanderen.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen

De Deputatie

Gouvernementstraat, 1

B - 9000 GENT

Tél. : + 32-(0)9.267.80.00 – Fax : + 32-(0)9.267.80.99

Website : http://www.oost-vlaanderen.be

 

Vlaamse Overheid

Agentschap Economie

De heer André Van Haver (afdelingshoofd)

Afdeling Europa Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 12

B-1030 BRUSSEL

Tél.: + 32-(0)2.553.38.64 - Fax: + 32-(0)2.502.47.02

Website: http:// www.agentschapeconomie.be - http://www.efro.be