Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  De Certificatieautoriteit

De Certificatieautoriteit

a) De taken van de Certificatieautoriteit


Naast de taken die worden omschreven in de verordeningen 1083/2006, 1080/2006 en 1828/2006, staat de Certificatieautoriteit, die optreedt onder het gezag van de Beheersautoriteit, ook in voor de volgende zaken:
  • op basis van de beslissingen die worden genomen door de Stuurgroepen van de drie deelprogramma’s en na goedkeuring van de Beheersautoriteit, maakt ze aan de begunstigde projectleiders de communautaire bijdrage over die hen verschuldigd is op basis van de periodieke financiële voortgangsrapporten die door de Beheersautoriteit gecertificeerd worden;
  • op basis van de documenten die door de Commissie vereist worden en op basis van de informatie die daartoe door de certificatoren wordt gegeven, stelt ze de betalingsaanvragen voor de Commissie op;
  • ze ontvangt de betalingen van de Commissie en beheert die betalingen doeltreffend en ‘als een goede huisvader’;
  • op basis van de documenten ter certificatie ad hoc van de uitgaven, die tevoren door de Beheersautoriteit werden toegestuurd, certificeert ze de uit hoofde van de structuurfondsen daadwerkelijk betaalde uitgaven met het oog op de terugbetaling van die uitgaven door de Commissie;
  • ze stelt een driemaandelijks rapport op van de ontvangsten en de uitgaven, dat bestemd is voor de Beheersautoriteit; laatstgenoemde staat in voor de verspreiding van het rapport bij de diverse partnerautoriteiten;
  • op verzoek van de Beheersautoriteit neemt ze deel aan alle nuttige bijeenkomsten, en meer bepaald aan de bijeenkomsten van het Comité van Toezicht, om er de financiële voortgang van het programma te presenteren.

b) Contactgegevens van de Certificatieautoriteit Provincie Oost-Vlaanderen – Provinciebedrijf Marie Paule BOONE Gouvernementstraat 1 - 9000 GENT

Tel: +32-(0)9.264.29.70 – Fax: +32-(0)9.267.86.98

Mail: marie-paule.boone@oost-vlaanderen.be