Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMA >  Beheer >  De Stuurgroepen

De Stuurgroepen


Het INTERREG IV-Programma wordt uitgevoerd via drie deelprogramma’s, namelijk:
 • een tripartiet deelprogramma, dat betrekking heeft op de volledige grensoverschrijdende zone;
 • een Frans-Waals deelprogramma, dat betrekking heeft op het Waalse en Franse gebied van de zone;
 • een Frans-Vlaams deelprogramma, dat betrekking heeft op het Vlaamse en Franse gebied van de zone.
Er werden drie Stuurgroepen opgericht, die instaan voor het selecteren van de operaties die in het kader van die drie deelprogramma’s gefinancierd moeten worden en voor de follow-up van de uitvoering.

a) De taken van de Stuurgroepen


De Stuurgroepen, die autonoom werken, hebben de volgende taken:
 • communicatie- en promotieacties opzetten over de geografische zone waarop hun deelprogramma betrekking heeft, in samenhang met het communicatieplan dat door het Comité van Toezicht werd vastgesteld;
 • instaan voor het onderzoek en de beoordeling van de operaties die voor financiering worden gepresenteerd, op basis van het gezamenlijke advies van de partnerautoriteiten, volgens hun eigen reglementering;
 • de operaties die voor financiering in het kader van INTERREG IV worden gepresenteerd, selecteren;
 • instaan voor de gecoördineerde follow-up van de uitvoering van het deelprogramma, zowel op fysiek als op financieel vlak;
 • aan het Comité van Toezicht voorstellen doen om de algemene werking van het operationele programma te verbeteren, zowel op administratief als op financieel vlak, op het vlak van het onderzoek, de selectie van de operaties op basis van de criteria die door het Comité van Toezicht worden bepaald, en op het vlak van de follow-up van de projecten die door het EFRO medegefinancierd worden.
b) Samenstelling van de Stuurgroep van het tripartiete deelprogramma

De Stuurgroep van het tripartiete deelprogramma is samengesteld uit behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van de volgende partners:
 • de Prefecturen van Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne;
 • de Conseils régionaux van Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne;
 • de Conseils généraux van Nord, Pas de Calais, Aisne en Ardennes;
 • het Waalse Gewest;
 • de Franse Gemeenschap van België;
 • het Vlaamse Gewest;
 • de Provincie West-Vlaanderen;
 • de Provincie Oost-Vlaanderen.
Daarnaast nemen, als behoorlijk gemachtigde waarnemers en/of gangmakers, aan het Comité van Toezicht deel:
 • de Beheersautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat;
 • een vertegenwoordiger van de bevoegde nationale of regionale diensten voor milieu en voor gelijke kansen binnen de partnerautoriteiten;
 • een vertegenwoordiger van de programma’s ‘Convergentie’ en ‘Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid’ van de betrokken regio’s;
 • een vertegenwoordiger van de Europese Commissie;
 • de vertegenwoordigers van het Interreg-secretariaat.
c) Samenstelling van de Stuurgroep van het Frans-Waalse deelprogramma

Het Frans-Waalse deelprogramma is samengesteld uit de Waalse en Franse leden/waarnemers van bovenvermelde tripartiete Stuurgroep.

d) Samenstelling van de Stuurgroep van het Frans-Vlaamse deelprogramma

Het Frans-Vlaamse deelprogramma is samengesteld uit de Vlaamse en Franse leden/waarnemers van bovenvermelde tripartiete Stuurgroep.