Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Een project indienen >  Praktische handleiding >  Deel IV : Systeem voor de uitvoering en de follow-up


Deel IV : Procedures voor de uitvoering en de follow-up


Welke procedures moeten gevolgd worden nadat uw project van start gegaan is? Daarvoor moet u de volgende documenten gebruiken: activiteitenrapport, indicatoren, bekendmaking van de Europese steun, schuldvordering, overzicht van de prestaties.


Om ervoor te zorgen dat de administratieve en financiële follow-up van uw project op passende wijze uitgevoerd kan worden, moet een aantal documenten, zoals de schuldvordering, het overzicht van de prestaties, de geconsolideerde schuldvordering, elk semester gedownload worden.