Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE > Goegekeurde Projecten > Naar het overzicht van de projecten > Overzichtstabel

De goedgekeurde projecten van het operationele programma

De programmaperiode loopt van januari 2007 tot december 2013.

Op 24-06-2024, waren 197 projecten goedgekeurd in het kader van het operationele programma.

1. Kies :

2. Om naar het overzicht van de projecten te gaan :

    • klik op een operationele doelstelling in de volgende tabel.
    • of kies alle operationele doelstellingen

  Aantal goedgekeurde projecten Totale kostprijs Europese financiering (EFRO) Nationale medefinanciering
PRIORITEIT 1 :
De economische ontwikkeling van de zone bevorderen via een coherente en ge´ntegreerde grensoverschrijdende aanpak
67 86.049.513 € 44.882.180 € 46.307.646 €
Operationele doelstelling 1 :
Het economische groeipotentieel en grensoverschrijdende innovatiepotentieel stimuleren en versterken
46 59.034.758 € 31.692.870 € 32.146.513 €
Operationele doelstelling 2 :
De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt vergroten
18 23.787.252 € 11.566.685 € 12.556.256 €
Operationele doelstelling 3 :
De economische identiteit van de grensoverschrijdende zone ontwikkelen en internationaliseren
3 3.227.503 € 1.622.626 € 1.604.877 €
PRIORITEIT 2 :
De identiteit van het grensoverschrijdende gebied ontwikkelen en promoten via cultuur en toerisme
57 102.871.269 € 46.368.388 € 56.890.025 €
Operationele doelstelling 1 :
Een ge´ntegreerd toeristisch aanbod ontwikkelen en professionaliseren
24 59.502.142 € 25.046.919 € 34.844.777 €
Operationele doelstelling 2 :
De grensoverschrijdende culturele rijkdommen vermeerderen en valoriseren
33 43.369.127 € 21.321.469 € 22.045.248 €
PRIORITEIT 3 :
Het gevoel tot een gemeenschappelijk gebied te behoren, versterken, door het aanbod aan grensoverschrijdende diensten te verbeteren en de toegang ertoe te vergemakkelijken
33 34.271.371 € 15.016.693 € 17.719.376 €
Operationele doelstelling 1 :
Bijdragen tot de structurering van het grensoverschrijdende gebied
15 15.149.447 € 6.081.678 € 8.026.520 €
Operationele doelstelling 2 :
Gemeenschappelijke en ge´ntegreerde acties voeren op het vlak van het grensoverschrijdende dagelijkse leven
18 19.121.924 € 8.935.015 € 9.692.856 €
PRIORITEIT 4 :
Het gemeenschappelijke beheer van het gebied stimuleren via de duurzame, geco÷rdineerde en ge´ntegreerde ontwikkeling van het leefklimaat
40 50.433.754 € 24.610.428 € 26.455.638 €
Operationele doelstelling 1 :
De natuurlijke rijkdommen en het leefklimaat gezamenlijk beheren in een perspectief van duurzame ontwikkeling
23 30.639.109 € 15.152.021 € 16.210.669 €
Operationele doelstelling 2 :
Een gezamenlijke aanpak ontwikkelen betreffende het beheer van het stedelijke en landelijke gebied
8 10.867.305 € 4.976.187 € 5.890.818 €
Operationele doelstelling 3 :
Duurzame grensoverschrijdende plattelandsactiviteiten ondernemen en promoten
9 8.927.340 € 4.482.220 € 4.354.151 €