Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Strategische projecten 2012 >  DurAgr'ISO

DurAgr'ISO 14001
De projectpartners willen het duurzame karakter van de landbouw in het grensgebied verbeteren. Ze gaan daarbij uit van de notie ‘milieucertificatie’ van het Franse Terr’Avenir, die ze aanpassen aan de eigen kenmerken van het Belgische gebied. De landbouwers stellen een diagnose die bijzonder veel belang hecht aan het milieu.


Deze diagnose, die op duurzame ontwikkeling gericht is, dient vervolgens als uitgangspunt voor een persoonlijk actieplan en voor concrete, gepersonaliseerde acties. Elk jaar wordt een audit uitgevoerd om de vooruitgang te evalueren, volgens het principe van de continue verbetering.


Meer info op www.terr-avenir.com.


De operatoren : Melanie VANSTAEN, Françoise THILMANY en Marielle PIERDET-SOUVERAIN, Adjunct-directeur Europa - Conseil Régional de Picardie