Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECTRUIMTE >  Strategische projecten 2012 >  COBALT

COBALT
COBALT’ wil de taalkennis van de werkzoekenden en de jongeren uit de drie regio’s verbeteren door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in scholen en opleidingscentra te stimuleren. Als gevolg daarvan kunnen de arbeidsmarkten beter op elkaar afgestemd worden en kan een meer intensieve interculturele communicatie plaatsvinden. Daarnaast wil het project ook de sociale ongelijkheid verminderen door het platform voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Dit gebeurt in samenwerking met de VDAB en de FOREM.


Het FRANEL-platform is bedoeld voor de niveaus A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Het biedt een aantal interactieve leeractiviteiten op basis van leuke videofilmpjes, die zich afspelen in de grensoverschrijdende regio. Er wordt gewerkt aan luistervaardigheid, woordenschat, grammatica, ‘taalhandelingen’ en begrijpend lezen.


De operatoren : Armand HEROGUEL, Viviane GRISEZ, Piet DESMET et Jean DE BETHUNE, Voorzitter van de Provincieraad van de Provincie West-Vlaanderen