Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


In het kader van de programmaperiode 2014-2020 van de Europese structuurfondsen en meer specifiek het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen, dat mede gefinancierd wordt door het EFRO, wenst Wallonie-Bruxelles International (WBI) een werknemer op niveau A aan te nemen, die voor Wallonië de rol van de beheersautoriteit van het vermelde programma op zich zal nemen.


Deze functie is onderdeel van het door de Europese Unie gefinancierde regionale beleid, en meer specifiek van de “Europese territoriale samenwerking” van het cohesiebeleid van de EU. De persoon die deze functie zal innemen, zal toegewezen worden aan WBI.


Voor meer informatie over de functie en de aanwervingsvoorwaarden, kan u de volledige vacature raadplegen op: 
Let op: voor de openstaande functie is het noodzakelijk om de Franse taal perfect te beheersen