Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma

SEMINAR OVER DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING ROND VOLKSGEZONDHEID 

 

Het INTERREG IV-Programma heeft zijn jaarlijks evenement georganiseerd in het kader van de OpenDays van de Europese Commissie, namelijk een seminar, dat op 7 oktober laatstleden in de Residentie van Frankrijk in Brussel plaatsvond. Het thema was "De grensoverschrijdende samenwerking rond volksgezondheid in dienst van de bevolking: strategische belangen en perspectieven".

 

Een honderdtal deelnemers van weerskanten van de grens waren aanwezig: medische specialisten, vertegenwoordigers van ziekenhuizen, van ziekenfondsen, van de ‘agences régionales de la santé’, van gezondheidsobservatiecentra, van patiëntenverenigingen, enz.

 

In het seminar hebben patiënten en spelers uit de sector verslag uitgebracht over hun ervaringen met de grensoverschrijdende samenwerking en werden mogelijke pistes met betrekking tot de anticipatie op toekomstige demografische en medische veranderingen in overweging genomen. Dankzij de Frans-Belgische samenwerking rond volksgezondheid, konden ZOAST’s (georganiseerde zones voor toegang tot de grensoverschrijdende gezondheidszorg) gecreëerd worden. In deze zones is er geen enkele financiële of administratieve belemmering voor de toegang tot de gezondheidszorg. Gedurende dit hele proces hebben de INTERREG-programma’s het initiatief ondersteund en begeleid.

 


Hieronder vindt u een versalg van het volledige verloop van het evenement:

 

De heer Philip CORDERY, afgevaardigde van de Fransen in de Benelux en de heer Christian CARETTE, Inspecteur-generaal, Wallonie-Bruxelles International, hebben het seminar ingeleid.

Vervolgens namen een aantal spelers van de sector het woord kunnen in een rondetafel.

Ze hebben hun inzichten over de verworvenheden van meer dan 20 jaar samenwerking rond volksgezondheid langs de Frans-Belgische grens gedeeld. De sprekers waren:

  • Mevrouw Nathalie CHAZE van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie ; 
  • Dokter Robert DE FAYS van Vivalia (BE);
  • Mevrouw Simone GERARD, Voorzitter van de ‘Association Soins Médicaux Usagers de la Pointe’ (Asmup 08) (FR);
  • De heer Jean-Christophe CANLER, Verantwoordelijke voor Internationale en grensoverschrijdende Zaken, Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais (FR);
  • De heer Eric LUYCK, Directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis (BE). 

 

De heer Henri LEWALLE van het Frans-Belgisch Gezondheidsobservatorium (FBGO) modereerde de rondetafel aangesteld. U kunt hier in een interview van de heer Lewalle gerealiseerd door de ambassade van Frankrijk vinden.

 

Vervolgens werd er met de deelnemers in de zaal gediscussieerd en als afsluiting van het seminar nam Zijne Excellentie de heer Bernard VALERO, ambassadeur van Frankrijk in het Koninkrijk België, het woord.

 

Nog voor het einde van dit jaar zal een kort verslag van de toespraken en van de discussie met de aanwezigen op de website van het programma geplaatst worden.
Rondetafel