Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > ProgrammaVoor het Frans-Vlaamse deelprogramma hebben de partnerautoriteiten besloten een allerlaatste projectoproep te lanceren om aanvullende aanvragen voor al goedgekeurde projecten in te kunnen dienen.

De afsluitdatum van deze oproep is vastgesteld op 15 september 2013.


De beslissingen zullen op het einde van het jaar genomen worden.


De nog beschikbare EFRO-bedragen zijn beperkt en bedragen 740.000 euro.


Dit zal onder de volgende voorwaarden gebeuren: 


  1. de projecten die een aanvullende aanvraag zullen indienen, moeten hun acties tegen uiterlijk 31 december 2014 realiseren;
  2. de aanvullende aanvraag moet betrekking hebben op nieuwe acties die aansluiten bij de logica van het lopende project en die de reeds gevoerde acties aanvullen of diversifiëren;
  3. voor deze actie kan er echter een nieuwe projectpartner bij het project betrokken worden;
  4. de voorgestelde actie moet grensoverschrijdend gerealiseerd worden, met een operator aan elke kant van de grens;
  5. de aanvraag kan niet ingediend worden door projecten die voor 15 september 2013 afgesloten worden en de voorgestelde actie kan niet voor die datum starten;
  6. voor de operatoren van het Franse gebiedsdeel mogen de validatiekosten voor de aanvullende aanvraag niet meer dan 15% bedragen van de validatiekosten van het oorspronkelijke project; zoniet moeten een nieuwe aanbesteding en een nieuwe erkenning van de controleur uitgevoerd worden;
  7. bij de selectie van de aanvullende aanvragen zal de Stuurgroep een beslissing nemen onder voorbehoud van de vrijmaking van de daadwerkelijke terugvloeiing van de middelen enerzijds, en zal ze anderzijds de projecten selecteren die het meest innoverende en strategische karakter hebben en een grote grensoverschrijdende meerwaarde bieden; 
  8. een nieuwe fiche en een nieuw budget zijn vereist.De modeldocumenten van de projectfiche, het budget en de schriftelijke verbintenissen voor de aanvullende aanvragen is te vinden in de praktische handleiding voor de operatoren.  Er moeten altijd schriftelijke verbintenissen verstrekt worden.


Het Technisch Team houdt zich ter beschikking van de operatoren voor aanvullende informatie.


Opgelet: uw project kan uitsluitend per e-mail ingediend worden, op het volgende adres: depotprojets@interreg-fwvl.org (tegen uiterlijk 15 septembre 2013).