Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma

Deze laatste oproep tot kandidaatstelling staat open voor alle projecten die medegefinancierd worden door het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen. Om in aanmerking te komen moet uw project echter voldoende ver gevorderd zijn en concrete resultaten opgeleverd hebben.

Hieronder vindt u alle nodige informatie om uw kandidatuur in te dienen:Het formulier voor de kandidaatstelling moet voor alle projecten in twee talen opgesteld zijn (Frans-Waals, Frans-Vlaams en Tripartiet deelprogramma).

Als u denkt dat uw project aan de selectiecriteria voldoet, stuur dan zo snel mogelijk het dossier voor de kandidaatstelling terug, en dit uiterlijk tegen 28 maart 2013.

De dossiers moeten uitsluitend per e-mail aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit verstuurd worden, op het volgende e-mailadres: depotprojets@interreg-fwvl.org

 

Als u benieuwd bent naar de strategische projecten, bezoek dan de rubriek "Strategische projecten 2012" in het onderdeel Projectruimte.