Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen is er trots op dat een museum van dat formaat zich in de grensoverschrijdende zone gevestigd heeft.


Met medefinanciering van de Région Nord-Pas de Calais en van Europa maakt het Museum Louvre-Lens van het voormalige mijngebied een niet te onderschatten kans tot economische en culturele ontwikkeling.

Het Museum Louvre-Lens is een van de partners van een project dat door het Programma medegefinancierd wordt in het kader van de cultuur: het project BORDERLINE.In het Département du Nord en in de Provincies Henegouwen en Namen hebben de partners van het project BORDERLINE een centrum gecreëerd voor grensoverschrijdende culturele ontwikkeling rond de beeldende kunsten. Het Museum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap van België en het Museum voor Moderne Kunst Lille Métropole hebben in dat kader voor een sterke integratie gekozen, en dit op alle niveaus: een gemeenschappelijk promotie- en communicatieplan, gezamenlijk uitgewerkte educatieve projecten, uitwisselingen van wetenschappelijke gegevens en van tentoonstellingen.


Daarnaast worden inspanningen gedaan om jongeren, en mensen die door kansarmoede een culturele achterstand hebben, te sensibiliseren voor moderne kunst, Art Brut en hedendaagse kunst. Ook wordt voor verplaatsingsmogelijkheden gezorgd voor personen die niet over een vervoermiddel beschikken.