Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


Het volgende lanceringscomité van het Fonds voor Microprojecten van het Interreg IVa – programma France-Wallonie-Vlaanderen vindt plaats op dinsdag 28 februari 2012 om 10 uur in het Provinciehuis ‘Boeverbos’ van de Provincie West-Vlaanderen (Koning Leopold III - laan 41, 8200 Sint-Andries - Brugge – België).


Het lanceringscomité heeft als doel de projectpartners van de goedgekeurde microprojecten in te lichten over de financiële en de administratieve modaliteiten van het Fonds voor Microprojecten. Er wordt simultaanvertaling voorzien.


Om deze dag goed te kunnen organiseren vragen wij u om uw aanwezigheid op de vergadering te willen bevestigen bij mevrouw Sylvianne Daenekindt, projectcoördinator Fonds voor Microprojecten, via sylvianne.daenekindt@west-vlaanderen.be ten laatste op dinsdag 21 februari 2012.