Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


Deze oproep tot kandidaatstelling staat open voor alle projecten die medegefinancierd worden door het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen. Om in aanmerking te komen moet uw project echter voldoende ver gevorderd zijn en concrete resultaten opgeleverd hebben.


Hieronder vindt u alle nodige informatie om uw kandidatuur in te dienen:
Het formulier voor de kandidaatstelling moet voor alle projecten in twee talen opgesteld zijn (Frans-Waals, Frans-Vlaams en Tripartiet deelprogramma).


Als u denkt dat uw project aan de selectiecriteria beantwoordt, verstuur dan zo snel mogelijk uw kandidaatsdossier. De uiterste datum waarop u uw dossier kunt indienen is 15 maart 2012.


De dossiers moeten uitsluitend per e-mail aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit verstuurd worden, op het volgende e-mailadres: depotprojets@interreg-fwvl.org


Als u benieuwd bent naar de strategische projecten van 2010 en 2011, bezoek dan de rubriek Strategische Projecten in het onderdeel Projectruimte.