Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


 


 


Indien u een microproject wenst in te dienen tegen 30 maart 2012 kunt u de documenten die u nodig hebt voor de indiening van uw project terugvinden in deel IX van de praktische handleiding voor de projectdragers.Om ontvankelijk te zijn dienen we minstens te beschikken over een projectfiche (in Word), een budgetvoorstel (in Excel) en de ondertekende verbintenissen (eventueel gescand in PDF).

 

Opgelet, Frans-Vlaamse en tripartiete projectfiches moeten tweetalig zijn!

 

De projectleider dient het projectvoorstel per e-mail in bij het steunpunt van het Technisch INTERREG-Team waar hij gevestigd is. Een overzicht van de verschillende steunpunten vindt u via de contactpagina op de website