Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NIEUWS > Programma


Op het Eerste Begeleidingscomité van de projecten die werden goedgekeurd in het kader van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen, wordt tijdens de bijeenkomst een PowerPoint gepresenteerd die uitlegt geeft over onder meer de verplichtingen van de operatoren, de fysieke follow-up (activiteitenrapport, indicatoren) en financiële follow-up van het project en de verplichtingen op het gebied van bekendmaking.


Dat document kan hieronder gedownload worden: