http://www.interreg-fwvl.eu

10

À chacune et à chacun,

Nous souhaitons un agréable retour de vacances !
La Journée de la Coopération européenne du 17 au 23 septembre vous accueille avec des festivités qui s’annoncent nombreuses, variées… et, nous l’espérons, à votre goût !

En vous souhaitant une friande lecture !

__________________________________________

Dag allemaal!

We hopen dat u een fijne vakantie gehad hebt!
Van 17 tot 23 september bent u welkom op de Dag van de Europese Samenwerking, met een groot aantal gevarieerde, feestelijke activiteiten, waarvan we hopen dat ze u zullen aanspreken.

We wensen u veel leesplezier!

 


Au sommaire de ce numéro spécial


1. La Journée de la Coopération européenne : une initiative d’INTERACT et de la Commission européenne

2. Notre Programme sera présent au Parlement européen le 18 septembre

3. Les évènements du ProgrammeIn deze Nieuwsbrief


1. De Dag van de Europese Samenwerking: een initiatief van INTERACT en van de Europese Commissie

2. Ons Programma zal op 18 september aanwezig zijn in het Europees Parlement

3. De evenementen van het ProgrammaJournée de la Coopération européenne : une initiative d'INTERACT et de la Commission européenne

Du 17 au 23 septembre, 76 programmes feront retentir l’Europe de plus de 160 évènements !

Qu’il s’agisse d’une randonnée en montagne organisée de part et d´autre de la frontière italo-autrichienne ou d’un marathon à la nage entre la Grèce et l’Albanie, tous les Européens fêteront, avec leurs voisins, le dynamisme de la coopération territoriale.
C’est donc tout naturellement que le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen a choisi de s’inscrire dans cette démarche.

« La campagne, portée par le slogan “Grandir ensemble par-delà les frontières“, vise à promouvoir les réalisations de la coopération entre les régions et pays d´Europe. Depuis le début des années 1990, avec le soutien des fonds européens, plus de 20.000 projets ont contribué à améliorer la qualité de vie des citoyens par-delà les frontières : de la création de nouveaux emplois en passant par la protection de l´environnement, l´amélioration des services de soins, de transport ou encore d´énergie. »
[Extrait du communiqué de presse envoyé par INTERACT, 31 juillet 2012]

Les actions locales sont menées par les opérateurs des projets et s’adressent à tout public. Petits et grands, frontaliers ou non, sont invités à participer à des activités près de chez eux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de l’évènement.

Plus d'informationsDag van de Europese Samenwerking: een initiatief van INTERACT en de Europese Commissie

Van 17 tot 23 september organiseren 76 programma’s meer dan 160 evenementen en bruist Europa van de activiteiten!

Op die dagen zullen alle Europeanen op allerlei manieren samen met hun buren de dynamiek van de territoriale samenwerking vieren. Zo wordt bijvoorbeeld een bergtocht georganiseerd aan beide kanten van de grens tussen Italië en Oostenrijk, en een zwemmarathon tussen Griekenland en Albanië.
Uiteraard heeft ook het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen besloten om aan dat initiatief mee te werken.

“Het evenement wordt gepromoot met de slogan “Grenzen delen, samen groeien” en heeft als doel de resultaten van de samenwerking tussen Europese regio’s en landen bekend te maken. Sinds het begin van de jaren ’90 werden met de steun van de Europese Fondsen meer dan 20.000 projecten opgezet, die bijgedragen hebben aan de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers over de grenzen heen: nieuwe banen werden gecreëerd, initiatieven rond milieubescherming werden opgezet, de dienstverlening op het gebied van gezondheidszorg, vervoer en energievoorziening werd verbeterd.”
[Uittreksel uit het perscommuniqué van INTERACT, 31 juli 2012]

De plaatselijke acties worden georganiseerd door de initiatiefnemers van de projecten en zijn voor het brede publiek bedoeld. Klein en groot, bewoners van de grensstreken en anderen, iedereen is welkom en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten in zijn buurt.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het evenement.

Meer informatieNotre Programme sera présent au Parlement le 18 septembre !

En amont de la Journée de la Coopération européenne, une session d’information suivie d’une réception au Parlement européen se tiendront à Bruxelles le matin du 18 septembre.
Destinée aux députés européens et aux journalistes bruxellois et européens, elle portera sur la Coopération territoriale européenne et la promotion de l’évènement du 21 septembre. Le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen sera alors présenté comme exemple de la Coopération transfrontalière. Pour ce faire, nos outils de promotion et nos publications seront au rendez-vous dans le quartier Schuman !Ons Programma zal op 18 september aanwezig zijn in het Europese Parlement

Op 18 september, korte tijd vóór de Dag van de Europese Samenwerking, wordt ’s ochtends in Brussel een informatiesessie georganiseerd, gevolgd door een receptie in het Europese Parlement.
Deze informatiesessie is bedoeld voor de Europese Parlementsleden en voor de Brusselse en Europese journalisten. De onderwerpen zijn de Europese Territoriale Samenwerking en het evenement van 21 september, waarvoor promotie gemaakt wordt. Bij die gelegenheid zal het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen als voorbeeld van de Grensoverschrijdende Samenwerking gepresenteerd worden. Onze promotietools en onze publicaties zullen dan ook aanwezig zijn in de gebouwen rond het Schumanplein!Les évènements du Programme


De evenementen van het ProgrammaUne visite des bassins miniers français, nouveaux témoins du patrimoine mondial de l’UNESCO

Le Centre Permanent d’Initiatives Environnement (CPIE) Chaîne des Terrils vous offre un après-midi de découverte avec le Bassin Minier du Nord-Pas de Calais.

L’itinéraire pédestre vous emmène hors des sentiers battus pour vous présenter la face singulière du patrimoine minier. Là, les anciennes traces ferroviaires ont été aménagées en circuits de découverte et d’exploration traversant des paysages urbains et néo-naturels. Plongé dans l’héritage du réseau ferré des mines du Groupe d’Hénin-Liétard, vous pourrez alors décrypter l’évolution de ce vaste héritage industriel et urbain.

Plus d'informationsEen bezoek aan de Franse mijngebieden, nieuw UNESCO-Werelderfgoed

Het Permanent Centrum voor Milieu-initiatieven (CPIE) van de vereniging “Chaîne des Terrils” biedt u de mogelijkheid een hele namiddag lang op ontdekkingstocht te gaan in het Mijnbekken van Nord-Pas de Calais.

De wandelroute voert u buiten de gebaande paden en laat u kennismaken met het typische landschap van het mijnerfgoed. De oude mijnspoorwegen werden omgebouwd tot ontdekkingsroutes door stedelijke en neo-natuurlijke landschappen. U wandelt langs het oude mijnspoorwegennetwerk van de Groep Hénin-Liétard en tijdens uw tocht zult u kunnen zien hoe dit uitgebreide industriële en stedelijke erfgoed door de tijd heen geëvolueerd is.

Meer informatieLes témoignages de Käthe Kollwitz et d’Anne Frank vous sont dévoilés en mots et en images

Käthe Kollwitz et Anne Frank, témoins privilégiés des évènements des deux Guerres mondiales, se révèlent au travers de deux expositions itinérantes et d’une lecture-théâtre.

Un réseau transfrontalier des musées et des sites liés aux deux Guerres mondiales a été mis en place pour enrichir les collaborations et les échanges entre les opérateurs culturels. En résultent notamment des échanges de collections, des formations professionnelles, des répertoires communs de collections, mais aussi des expositions et des lectures mises en scène.

Deux d’entre elles vous seront évoquées lors de la Journée de la Coopération européenne : le témoignage de Käthe Kollwitz (1867-1945), une des artistes les plus représentatives de l’expressionnisme allemand, ainsi que d’Anne Frank, une jeune fille juive qui entra dans la clandestinité (1929-1945).

Plus d'informations


Photographie/foto : Käthe Kollwitz, Autoportrait, en face, rigolant, vers 1888-1889, Musée Käthe Kollwitz, Berlin ©ADAGP, Paris 2012 ; graphisme : @Hélène Claudel


De getuigenissen van Käthe Kollwitz en Anne Frank in woord en beeld

Via twee rondreizende tentoonstellingen en een gedramatiseerde lezing maakt u kennis met Käthe Kollwitz en Anne Frank, twee bijzonder belangrijke getuigen van de gebeurtenissen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Een grensoverschrijdend netwerk van de musea en sites rond de twee wereldoorlogen werd opgezet om de samenwerking en de uitwisselingen tussen de culturele initiatiefnemers te optimaliseren. Het resultaat daarvan zijn onder meer collectie-uitwisselingen, beroepsopleidingen, gemeenschappelijke collectieregisters, maar ook tentoonstellingen en gedramatiseerde lezingen.

Op de Dag van de Europese Samenwerking kunt u twee dergelijke manifestaties bijwonen: de getuigenis van Käthe Kollwitz (1867-1945), een van de meest representatieve kunstenaressen van het Duitse expressionisme, en die van Anne Frank (1929-1945), een Joods meisje dat ondergedoken leefde.

Meer informatieLa Mémoire de la Grande Guerre vous ouvre ses portes au Cimetière de Lijssenthoek

Quelques tranches de vie d’une cinéaste, d’un jardinier et d’une infirmière pendant la guerre vous sont racontées.

Aujourd’hui, de très nombreux vestiges de la première guerre mondiale sont encore visibles dans la région du Westhoek et des départements français du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne. Ces vestiges seront mis à l’honneur d’une voix transfrontalière lors des évènements liés à la commémoration 2014-2018.
Dans le cadre de ce projet, le nouveau centre d’interprétation du Cimetière militaire de Lijssenthoek vous ouvre ses portes. Témoin de la guerre 40-45, l’ancienne ferme de Remy Quaghebuer a accueilli les blessés de guerre et s’est transformée en un site hospitalier. Les 11.000 tombes voisines gardent en mémoire ceux qui n’ont pas survécu au conflit mondial.

Plus d'informationsOpen dag van het project “De Grote Oorlog Herdacht” op de Begraafplaats van Lijssenthoek

Scènes uit het leven van een filmmaker, een hovenier en een verpleegster tijdens de oorlog.

In de Westhoek en in de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais, Somme en Aisne zijn nog altijd een groot aantal overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog te zien. Die relicten worden op grensoverschrijdende wijze onder de aandacht gebracht tijdens de evenementen die georganiseerd worden ter gelegenheid van de herdenking in 2014-2018.
In het kader van dit project organiseert het nieuwe informatiecentrum van de militaire begraafplaats van Lijssenthoek een open dag. Gedurende de oorlog ’14-’18 werden in de vroegere hoeve van Remy Quaghebuer oorlogsgewonden opgevangen en werd de hoeve omgebouwd tot veldhospitaal. De 11.000 graven nabij de hoeve houden de herinnering levend aan hen die deze wereldoorlog niet overleefd hebben.

Meer informatieDes marionnettistes fêtent la coopération transfrontalière en Champagne-Ardenne !

Dans un cercle dansent Marionnettes de Chair, Humains de Papier, Corps et Souffles partagés, Etranges Mutations, Fascinant Congrès… « Commune Présence » est une ronde pour Homo Sapiens animés et marionnettes de taille humaine, chacun accompagnant l’autre, devenant l’autre.

Trois jeunes compagnies ont été accueillies en résidence de part et d’autre de la frontière où leurs artistes ont pu se perfectionner à l’art de la marionnette. Lors de la Journée de la Coopération européenne, des marionnettistes de la compagnie Adonk ! se joignent aux artistes présents lors du "Weekend Marionnettes J-365" pour présenter une étape de leur création : une belle façon de présenter au public champardennais le résultat de leurs séjours d'artistes transfrontaliers et également une mise en bouche avant leur programmation au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières prévu en 2013.

Plus d'informationsMarionettenspelers vieren de grensoverschrijdende samenwerking in Champagne-Ardenne!

Marionetten van Vlees en Bloed, Mensen van Papier, Lijven en Adem met elkaar vermengd, Vreemde Mutaties, dansen met elkaar in een Fascinerend Samenkomen… “Commune Présence” (Gezamenlijke Aanwezigheid) is een rondedans voor levende Homo Sapiens en marionetten van menselijke grootte, waarbij de een de ander begeleidt en de ander wordt.

Drie jonge gezelschappen werden uitgenodigd in het kader van kunstenaarsresidenties aan weerskanten van de grens, waarbij hun artiesten de gelegenheid kregen hun poppenspelerskunst te vervolmaken. Op de dag van de Europese Samenwerking zullen Waalse marionettenspelers van het gezelschap Adonk! zich aansluiten bij de artiesten die deelnemen aan het “Weekend Marionnettes J-365” om een nieuwe creatie voor te stellen. Dit is een leuke manier om aan het publiek van Champagne-Ardenne het resultaat van hun grensoverschrijdende kunstenaarsresidenties te presenteren en het geeft ook een voorsmaakje van hun programma op het Wereldfestival van het poppentheater, dat in 2013 in Charleville-Mézières georganiseerd wordt.

Meer informatieBienvenue à la journée transfrontalière de découverte des anciennes variétés fruitières et légumières cultivées en BIO !

Sous forme d’activités diverses, plus d’une centaine de variétés anciennes de pommes, de poires et de légumes transfrontaliers vous sont présentés.

La Wallonie et le Nord-Pas de Calais possèdent une grande diversité d’arbres fruitiers et de légumes. Des organismes français et belges en charge de la conservation de ce riche patrimoine ont décidé d’agir ensemble afin de mieux le gérer et le valoriser.

À l’occasion de la Journée de la Coopération européenne, un guide vous accueillera au ‘Jardin des hommes’ pour vous raconter l’histoire des légumes de la famille des Brassicaceae (choux, navets,etc.). Vous pourrez également vous promener dans le jardin fruitier et le potager
« biodiversifiés »
. Des stands vous conseilleront pour le choix des variétés fruitières et légumières ; des pépiniéristes vous guideront dans la conduite des arbres, le renouveau des espaliers et les moyens de lutte en culture biologique.

Plus d'informationsWelkom op de grensoverschrijdende dag van de biologisch geteelde oude fruit- en groentesoorten!

Aan de hand van diverse activiteiten kunt u kennismaken met meer dan honderd soorten oude, grensoverschrijdende soorten appelen, peren en groenten.

Wallonië en Nord-Pas de Calais bezitten een grote diversiteit aan fruitbomen en groenten. Een aantal Franse en Belgische organisaties die zich bezighouden met het behoud van dit rijke erfgoed, hebben besloten om samen te werken, om op die manier het beheer en de valorisatie van dit erfgoed te optimaliseren.

Ter gelegenheid van de Dag van de Europese Samenwerking wordt u in de “Mensentuin” verwelkomd door een gids, die u het verhaal van de groenten van de Brassica-familie (kolen, rapen,enz.) zal vertellen. U kunt er ook wandelen in de “ge-biodiversifieerde” fruittuin en moestuin. Bij diverse stands krijgt u advies over uw keuze van fruit- en groentesoorten; boomkwekers geven u tips over het snoeien van bomen, het vernieuwen van het latwerk en over bestrijdingsmiddelen in de biologische teelt.

Meer informatieRomains et Gaulois vous font bon accueil !

Faisant fi des frontières, la « Voie Romaine » représente 130 kilomètres de voies signalisées par des panneaux routiers qui vous conduiront dans les pas des Gallo-romains.

Un tronçon de voie romaine s’étend de Bavay (France) à Velzeke (Belgique) en passant par Ath et Aubechies et liaisonne les quatre sites archéologiques.
Grâce aux 10 bornes miliaires et au carnet de route, vous aurez l’occasion de traverser ces sites historiques inégalables et vous offrir un retour dans le temps. Au fil du chemin et des horizons, vous pourrez découvrir comment les Gallo-romains, à l’origine de notre civilisation, ont façonné notre paysage. Anecdotes illustrées et devinettes pour les plus jeunes, faits historiques et données archéologiques pour les plus grands, chacun à son rythme peut ainsi mettre le pied dans les traces de nos ancêtres.

Plus d'informationsWelkom bij de Romeinen en Galliërs!

De “Romeinse Weg” lapt de grenzen aan zijn laars en laat je langs 130 km bewegwijzerde wegen in de voetsporen van de Gallo-Romeinen treden.

Tussen Bavay (Frankrijk) en Velzeke (België), via Ath en Aubechies, ligt een stuk van de Romeinse weg die deze vier archeologische vindplaatsen met elkaar verbindt.
Aan de hand van 10 mijlpalen en een wegwijsbrochure kunt u die unieke historische plaatsen bezoeken en een reis door de tijd maken, terug naar het verleden. Tijdens uw tocht kunt u ontdekken op welke manier de Gallo-Romeinen, die aan de bakermat van onze beschaving gestaan hebben, vorm hebben gegeven aan het huidige landschap. Met geïllustreerde anekdotes en raadseltjes voor de jongsten, historische feiten en archeologische gegevens voor de ouderen, kan iedereen in zijn eigen tempo in de voetstappen van onze voorouders treden.

Meer informatieL’Europe vous accueille le long de la Lys avec une foule d’activités pour toute la famille !

Ambiance festive, découverte et batifolage sont les maîtres-mots de la journée.

La Région de la Lys vous propose des activités pour toute la famille sur le site de la centrale électrique Transfo de Zwevegem. Petits et grands trouveront de quoi passer un agréable moment : qu’il s’agisse d’animations pour enfants ou d’informations pour adultes, l’évènement “Europa trakteert” installe des stands intérieurs et extérieurs pour vous contenter au mieux.

Plus d'informationsEuropa verwelkomt u op de Leieoevers met een veelheid aan activiteiten voor het hele gezin!

Feestelijke ambiance, educatieve activiteiten en plezier hebben zijn de kernwoorden van deze dag.

Op de site van de elektrische centrale Transfo in Zwevegem biedt de Leiestreek u een scala aan activiteiten voor het hele gezin. Alles is er aanwezig om jong en oud te vermaken: het evenement “Europa trakteert” installeert zowel binnen als buiten een aantal stands met kinderanimatie en informatie voor volwassenen.

Meer informatie
Dates des évènements

18 septembre : notre Programme présent au Parlement européen à Bruxelles
20 septembre : visite des terrils d’Hénin-Beaumont (14h-17h)
21 septembre :
* retour à l’époque gallo-romaine à Aubechies, Bavay, Ath et Velzeke (9h-18h)
* lecture-théâtre de Käthe Kolwitz à Lille (19h)
22 septembre :
* retour à l'époque gallo-romaine à Bavay, Ath et Velzeke (13h-18h)
* spectacle de marionnettes à Charleville-Mézières (18h)
* visite du centre d’interprétation et du cimetière de Lijssenthoek à Poperinge (13h-18h)
23 septembre :
* retour à l'époque gallo-romaine à Aubechies, Bavay, Ath et Velzeke (9h-18h)
* découvertes de fruits transfrontaliers à Gembloux (13h-18h)
* visite du centre d’interprétation et du cimetière de Lijssenthoek à Poperinge (13h-18h)
* des animations pour toute la famille à Zwevegem (13h-18h)

Belangrijke datums

18 september: aanwezigheid van ons Programma in het Europese Parlement in Brussel
20 september: bezoek aan de “terrils” van Hénin-Beaumont (14u-17u)
21 september:
* reis door de tijd naar het Gallo-Romeinse tijdperk in Aubechies, Bavay, Ath en Velzeke (9u-18u)
* gedramatiseerde lezing uit werk van Käthe Kollwitz in Rijsel (19u)
22 september:
* reis door de tijd naar het Gallo-Romeinse tijdperk in Bavay, Ath en Velzeke (13u-18u)
(13u-18u)
* bezoek aan het informatiecentrum en de begraafplaats van Lijssenthoek in Poperinge (13u-18u)
* poppentheater in Charleville-Mézières (18u)
* gedramatiseerde lezing uit werk van Käthe Kollwitz in Rijsel (19u)
23 september:
* reis door de tijd naar het Gallo-Romeinse tijdperk in Aubechies, Bavay, Ath en Velzeke (9u-18u)
(13u-18u)
* kennismaken met grensoverschrijdende fruitsoorten in Gembloux (13u-18u)
* bezoek aan het informatiecentrum en de begraafplaats van Lijssenthoek in Poperinge (13u-18u)
* activiteiten voor het hele gezin in Zwevegem (13u-18u)